Matrixnet

   
         
  HLAVNÍ TVORBA PROGRAMOVÁNÍ ANKETY ODKAZY VZKAZY  
     
         
 

hvezda12.04.2013

tvorba

Břibyl nový program v sekci tvorba Slozenka v1.0. Program pro vyplnění po?tovní poukázky a následný tisk na ni.

hvezda17.03.2013

tvorba

Břibyl nový program v sekci tvorba Netdisajn v1.0. Program pro navrhování webové stránky.

hvezda21.08.2012

tvorba

Břibyl nový program v sekci tvorba Databaze v1.4. Pro ukládání dat o lidech.

hvezda27.05.2011

tvorba

Jpgrar v1.2 vkládá do jpg, text, soubory rar, zip, ale i jakékoli exe soubory. V?e v sekci tvorba.

hvezda25.05.2011

tvorba

Vytvořil jsem novou hru Gpi?kvorky v1.0 v sekci tvorba.

hvezda22.05.2011

tvorba

Vydal jsem trilogii programů Emzák 1 a? 3 doufám, ?e se vám bude hodit při zabezpečené komunikaci. V?e v sekci tvorba.

hvezda16.05.2011

tvorba

Břibyl nový program v sekci tvorba Pracant v1.0, určený pro automatické odklikávání placené reklamy.

hvezda24.04.2011

tvorba

Přibyl grafický program Snímač v1.0 pro vytváření a zpracování screenshotů.

hvezda16.04.2011

tvorba

Přibyly dal?í 3 programy, Aktualizace v1.1, Učení v1.0 a Scaner v1.0 v sekci tvorba.

hvezda03.12.2010

pozice planet

Přibyl nový program Planetárium v sekci tvorba.

hvezda21.10.2010

!!!

Direktiva Allana Dullese, ředitele CIA a ?éfa poltické rozvědky USA, takzvaná ?Doktrína boje proti Rusku a jeho satelitům?, vypracovaná u? po roce 1945.

?V?e se nějak uspořádá, ale my pou?ijeme v?echno co máme, ve?keré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.

Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za fale?né a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak?

Najdeme stejně smý?lející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurněj?ího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.

V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejni??í lidské pudy. Budeme v?emocně podporovat v?echny, kteří budou do lidského vědomí v?těpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka ve?kerou mravní zpustlost.

Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesmě?ňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za pře?itek minulosti. Hrubost a drzost, le? a podvod, alkoholismus, narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvra?ďování národů ? to v?echno budeme pěstovat v lidském vědomí.

Jen málo, velmi málo lidí bude tu?it, co se děje. Ale my je zesmě?níme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.

Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mláde?, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat.

hvezda04.10.2010

grafika stránek

Stránka má novou grafiku.

   
       

 

Copyright © 2010-2017 Matrixnet